INFORMÁCIE O PREVODE CENNÝCH PAPIEROV NA FNM SR ZÍSKATE AJ NA:

www.cdcp.sk
www.dlhopisocp.sk
www.natfund.gov.sk

INFORMÁCIE ZÍSKATE AJ NA BEZPLATNOM TELEFÓNNOM ČÍSLE (AJ Z MOBILU):

0800 124 784

CDCP SR, a.s. má vo svojej evidencii účty majiteľov, na ktorých sú aj akcie z 1. vlny kupónovej privatizácie. Mnohé z nich mohli časom stratiť svoju hodnotu. Za vedenie účtu je však potrebné platiť poplatky formou faktúry, ktoré centrálny depozitár rozposiela vždy začiatkom roka. Overte si preto čím skôr, či ste majiteľom účtu a akú hodnotu majú cenné papiere na ňom. Ak pre vás cenné papiere nemajú žiadnu hodnotu, môžete ich do konca roka 2014 bezodplatne previesť na Fond národného majetku SR.