INFORMÁCIE O PREVODE CENNÝCH PAPIEROV NA ŠTÁT ZÍSKATE AJ NA:

www.cdcp.sk
www.dlhopisocp.sk

INFORMÁCIE ZÍSKATE AJ NA BEZPLATNOM TELEFÓNNOM ČÍSLE (AJ Z MOBILU):

0800 124 784

JEDINEČNÁ MOŽNOSŤ!

Pozor! Máte jedinečnú možnosť zbaviť sa bezcenných akcií
bez poplatku.

Ak ešte stále vlastníte akcie z kupónovej privatizácie, ktoré pre vás nemajú žiadnu hodnotu,
preveďte ich čo najskôr na Fond národného majetku SR, ktorý sa ku koncu roka ruší.
Vyhnete sa tak zbytočnému plateniu za vedenie účtu. Navyše vám fond vráti poplatok za vedenie účtu za aktuálny rok a za dva predchádzajúce roky.

Viac informácií o tom, ako postupovať,
získate na bezplatnej linke 0800 124 784.

Oznam o opätovnom spustení bezodplatných prevodov cenných papierov

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. oznamuje svojim klientom, že od 25. januára 2016 môžu opätovne svoje cenné papiere bez hodnoty prevádzať na štát. Prevody cenných papierov bez hodnoty na štát bude naďalej zabezpečovať spoločnosť Dlhopis o.c.p., a.s. avšak nadobúdateľom týchto akcií už nebude Fond národného majetku SR, nakoľko k 31.12.2015 zanikol, ale akciová spoločnosť MH Manažment, a.s. ktorá je 100% dcérskou spoločnosťou Ministerstva hospodárstva SR. Zoznam pobočiek, na ktorých je možné prevody realizovať nájdete na internetovej stránke www.akciebezhodnoty.sk a www.dlhopisocp.sk.