INFORMÁCIE O PREVODE CENNÝCH PAPIEROV NA FNM SR ZÍSKATE AJ NA:

www.cdcp.sk
www.dlhopisocp.sk
www.natfund.gov.sk

INFORMÁCIE ZÍSKATE AJ NA BEZPLATNOM TELEFÓNNOM ČÍSLE (AJ Z MOBILU):

0800 124 784

JEDINEČNÁ MOŽNOSŤ!

Pozor! Máte jedinečnú možnosť zbaviť sa bezcenných akcií
bez poplatku.

Ak ešte stále vlastníte akcie z kupónovej privatizácie, ktoré pre vás nemajú žiadnu hodnotu,
preveďte ich čo najskôr na Fond národného majetku SR, ktorý sa ku koncu roka ruší.
Vyhnete sa tak zbytočnému plateniu za vedenie účtu. Navyše vám fond vráti poplatok za vedenie účtu za aktuálny rok a za dva predchádzajúce roky.

Viac informácií o tom, ako postupovať,
získate na bezplatnej linke 0800 124 784.