Na bezodplatný prevod akcií bez hodnoty na štát zostáva len:

VŠETKY INFORMÁCIE ZÍSKATE NA BEZPLATNOM TELEFÓNNOM ČÍSLE

(AJ Z MOBILU)

0800 124 784POZOR SÚŤAŽ!

1. Preverte, či majú vaši rodičia alebo starí rodičia účet v CDCP SR.

2. Ak majú akcie vedené na účte, preverte ich hodnotu.

 

 

 

 

3. Ak majú vaši rodičia alebo starí rodičia účet v CDCP SR, zapojte sa do súťaže a VYHRAJTE!

4. Pre viac informácií stačí zavolať na bezplatné číslo 0800 124 784

 

Viac informácií - Všeobecné podmienky súťaže

 

VIAC NA BEZPLATNOM TELEFÓNNOM ČÍSLE

(AJ Z MOBILU)

0800 124 784