Vážení klienti,

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. si Vám dovoľuje oznámiť, že možnosť bezodplatného prevodu cenných papierov na Fond národného majetku SR („FNM SR“) podľa zákona č.92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov sa skončila dňa 31. decembra 2014.


Ak máte otázky týkajúce sa spracovania bezodplatného prevodu cenných papierov na základe Vami uzatvorenej zmluvy s FNM SR, prípadne Vami zaslaného Plnomocenstva, prosím kontaktujte spol. Dlhopis, o.c.p., a.s.
na emailovej adrese: info@dlhopisocp.sk alebo telefonicky na linkách
02/5022 9511, 02/5022 9512, 02/5022 9513, 02/5022 9514, 02/5022 9515, 02/5022 9517.

V prípade otázok týkajúcich sa iných služieb Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.,
alebo fakturácie poplatkov za vedenie účtu majiteľa, prosím navštívte webstránku www.cdcp.sk.