Centrálny depozitár Vám zasiela výpis z účtu majiteľa k 31.decembru, ak je vedenie Vášho účtu spoplatnené. Pokiaľ Vám výpis z účtu nebol zaslaný, o výpis požiadajte.

Výpis z účtu získate na vybraných pobočkách Slovenskej pošty, a.s.. Na týchto pobočkách navštívte PRACOVISKO pre prevody zaknihovaných cenných papierov na FNM SR.

Tu požiadajte o vydanie výpisu z Vášho účtu. Prvý výpis získate zadarmo.

Na výpis z účtu potrebujete iba občiansky preukaz.

Z výpisu zistíte, aké cenné papiere vlastníte.  Dôsledne si zistite ich hodnotu!

 

 Hodnotu svojich cenných papierov si môžete zistiť vo Vašej banke, v dennej tlači, u obchodníka s cennými papiermi alebo na telefonickej infolinke 0800 124 784, ktorú zriadila spoločnosť Dlhopis, o.c.p., a.s.

Ak  sa rozhodnete, že cenné papiere nemajú pre Vás  hodnotu, môžete ich bezodplatne previesť na Fond národného majetku SR, ktorý za vás uhradí poplatok za vedenie účtu majiteľa.

 

V prípade prevodu cenných papierov FNM SR na seba prevezme povinnosť uhradiť poplatok za vedenie účtu majiteľa nielen za rok 2014, ale aj za dva predchádzajúce roky.

Spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s. zabezpečuje bezodplatný prevod cenných papierov na FNM SR na týchto vybraných pracoviskách Slovenskej pošty, a.s. :

 

Bratislavský kraj 
 
Bratislava 1 – Námestie SNP 34, 810 00   Bratislava, PO-PI:7.00 – 20.00
Bratislava 2 –   Tomášikova 54, 820 00 Bratislava, PO-PI: 7.00 – 19.00
Bratislava 4 –   Karloveská 34, 840 00 Bratislava, PO-PI: 8.00 – 19.00
Bratislava 5 –   Vlastenecké námestie 4, 850 00 Bratislava, PO-PI: 7.30 – 19.00
Bratislava 15 –   Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, PO-PI: 7.30 – 18.30
Bratislava 24 –   Mlynské nivy 31, 820 04 Bratislava, PO-PI: 7.30 – 18.30
Bratislava 35 –   Čachtická 25, 830 05 Bratislava, PO-PI: 7.30 – 18.30
Bratislava 36 – Pod   lipami 2, 830 06, PO-PI: 8.00-19.00
Bratislava 37 –   Jelšová 1, 830 07, PO-PI: 8.00-19.00
Bratislava 42 –   Saratovská 9, 840 02 Bratislava PO-PI: 7.30-18.30
Bratislava 48 –   Gbelská 25, 840 08 Bratislava PO-PI: 7.30-19.00
Bratislava 59 –   Balkánska 102, 850 09 Bratislava PO-PI: 8.00-18.00
Bratislava 216 –   Ivanská cesta 16, 820 16 Bratislava, Po-Pi: 8.00 – 20.00
Bratislava 217 – Cesta   na Senec 2, 802 17 Bratislava PO-PI: 8.00-20.00
Dunajská Lužná – Nové   Košariská 216, 900 42 Dunajská Lužná, PO-ST:8.00-19.00,UT,ŠT,PI:8.00-15.00
Ivanka pri Dunaji –   Štefánikova 14, 900 28, Ivanka pri Dunaji, PO-PI: 7.30-18.00
Lozorno – Staničná 25,   900 55, Lozorno, PO,ŠT:8.00-15.00, UT,PI: 8.00-12.30, ST: 8.00-19.00
Malacky 1 – Zámocká   1063, 901 01 Malacky, PO,ŠT,UT,PI:7.30-17.30, ST:7.30-19.00, SO: 8.00-10.30
Modra 1 – Dukelská 38,   900 01 Modra, PO,ST :7.30-17.30, UT,ŠT: 7.30-19.00, PI: 7.30-17.00
Pezinok – Holubyho 28,   902 01 Pezinok, PO-PI: 8.00-19.00
Senec – Bratislavská   1, 903 01, Senec, PO-PI: 7.30-19.00
Stupava – Hlavná ulica   44/A, 900 31 Stupava, PO-PI:8.00-17.30
Svätý Jur – Krajinská   cesta 59, 900 21 Svätý Jur, PO-PI:8.00-17.00
Šenkvice – Chorvátska   113, 900 81 Šenkvice, PO,ŠT:8.00-14.30, UT,PI:8.00-12.30, ST:8.00-19.00
Tomášov – Hlavná 16,   90044 Tomášov, PO,ŠT:8.00-15.00, UT,PI:8.00-12.30, ST:8.00-19.00
 
Trnavský kraj 
 
Cífer – Nám. A. Hlinku 32. 919 43, Cífer,   PO-PI: 8.00 – 15.30
Dolná Krupá – Hlavná   119, 919 65 Dolná Krupá, PO,ŠT,PI: 7.30-15.00,UT: 7.30-12.00,ST: 7.30 – 17.00
Dunajská Streda 1 –   Hlavná ulica 351/11, 929 01 Dunajská Streda, PO-PI: 7.30 – 18.00
Galanta 1 – Zoltána   Kodálya 768, 924 01 Galanta, PO-PI: 7.30 – 18.00
Gbely – SNP 1503, 08   45 Gbely, PO:PI – 8.00 – 16.00
Holíč 1 – Nám. Mieru   1, 908 51 Holíč, PO-PI: 7.00 – 19.00
Hlohovec 1 – SNP 15,   920 01 Hlohovec, PO-PI: 7.00 – 18.00
Leopoldov – Nám. Sv.   Ignáca 29, 920 41 Leopoldov, PO-PI:8.00 – 16.00
Piešťany 1 –   Kukučinova 15, 921 01 Piešťany, PO-PI: 7.00-19.00
Považská Bystrica 1 –   Partizánska 1128, 017 01 Považská Bystrica 1, PO-PI: 8.00-18.00
Šamorín – Hlavná ul.   39, 931 01 Šamorín, PO-PI: 8.00 – 17.30
Šaštín – Stráže 1 –   Štúrova 559, 908 41 Šaštín – Stráže, PO-PI: 8.00 – 16.00
Senica 1 – Námestie   oslobodenia 13, 905 01 Senica, PO,UT,ŠT,PI: 7.00 – 17.30, ST: 7.00-18.00
Sereď 1 – Poštová   1160, 926 01 Sereď, PO-PI: 8.00 – 17.30
Skalica 1 – Potočná   24, 909 01 Skalica, PO-PI: 7.30 – 17.00, SO: 8.00 – 11.00
Sládkovičovo –   Fučíkova 436, 925 21 Sládkovičovo, PO-PI: 8.00 – 17.30
Suchá nad Parnou –   Suchá nad Parnou 355, 919 01, Suchá nad Parnou, PO-PI: 7.00 – 14.30
Trnava 1 – Trojičné   námestie 8, 917 01 Trnava, PO-PI: 7.00 – 19.00
Trnava 2 – Dohnányho   17, 917 02 Trnava, PO-PI:7.00 – 18.30
Trnava 8 – Mozartova   1,917 08 Trnava, PO-PI: 7.30-18.00
Vrbové – Nám. Slobody   284/11, 922 03 Vrbové, PO-PI: 8.00 – 16:00
 
Nitriansky kraj 
 
Dvory nad Žitavou – Hlavné nám.4, 941 31 Dvory   nad Žitavou, PO-PI: 8.00 – 16.00
Hurbanovo –   Komárňanská 100, 947 01 Hurbanovo, PO-PI: 8.00 – 16.00
Kolárovo – Kostolné   nám. 3, 946 03 Kolárovo, PO-PI: 8.00 – 18.00
Komárno 1 –   Damianichova 3, 945 01 Komárno, PO-PI: 8.00 – 18.00
Levice 1 – Námestie   Hrdinov 10, 934 01 Levice, PO-PI: 7.30-18.00
Močenok – Sv. Gorazda   629, 951 31 Močenok, PO-PI: 7.30 -15.00
Nitra 1 – Svätoplukovo   námestie 2, 949 01 Nitra, PO-PI: 7.00 – 19.00
Nitra 3 – Štefánikova   trieda 61, 949 03 Nitra, PO-PI: 9.00 – 19.00
Nitra 11 – Jurkovičova   13, 949 11 Nitra, PO-PI: 7.00 – 19.00
Nové Zámky 1 – Hlavné   námestie č. 9, 940 01 Nové Zámky, PO-PI: 7.30 – 19.00
Palárikovo – Mierová   2, 941 11 Palárikovo, PO-PI: 8.30 – 14.30
Šahy – SNP 19, 936 01   Šahy, PO-PI: 8.00 – 16.00
Šaľa 1 – Štúrova1, 927   01 Šaľa 1, PO-PI: 8.00 – 17.30
Štúrovo 1 – Hlavná 60,   943 01 Štúrovo, PO-PI: 7.30 – 18.00
Šurany 1 – M.R.   Štefánika 5, 942 01 Šurany, PO-PI: 7.30 – 17.30
Tlmače 1 – Školská 18,   935 21 Tlmače, PO-PI: 8.00 – 16.00
Topoľčianky – Hlavná   121, 951 93 Topoľčianky, PO-PI: 8.00 – 16.00
Tvrdošovce –   Železničná 4, 941 10 Tvrdošovce, PO-PI: 8.00 – 16.00
Vráble – Hlavná 149,   952 01 Vráble, PO-PI: 7.30 – 17. 30
Zlaté Moravce 1 – Nám.   A. Hlinku 17,953 01 Zlaté Moravce, PO-PI: 8.00 – 18.00
Želiezovce – Nám. Sv.   Jakuba 1, 937 01 Želiezovce, PO-PI: 8.00 – 16.00
 
Trenčiansky kraj 
 
Bánovce nad Bebravou – Jesenského 70/2, 957 01   Bánovce nad Bebravou, PO-PI:8.00–18.00, SO:8.00–11.00
Beluša – Farská 1040,   01861 Beluša, PO-PI: 8.00 – 18.00
Bojnice – A.   Sládkoviča 6, 972 01 Bojnice, PO-PI: 8.00 – 18.00
Dubnica nad Váhom 1 –   Bratislavská 432, 018 41 Dubnica nad Váhom, PO-PI: 8.00 – 17.00
Handlová – Nám.   baníkov 22, 972 51 Handlová, PO-PI: 8.00 – 17.00
Ilava – Mierové   námestie 3, 019 01 Ilava, PO-PI: 8.00 – 16.30
Lednické Rovne –   Schreiberova 70, 02061 Lednické Rovne, PO-PI: 8.00 – 16.00
Lehota pod Vtáčnikom –   Nám. SNP 5, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, PO-PI: 8.00 – 16.00
Myjava 1 – Nám. M.R.   Štefánika 563/10, 907 01Myjava, PO-PI: 7.30 – 17.00
Nemšová – Janka Palu   1, 914 41 Nemšová, PO-PI: 8.30 – 16.00
Nitrianske Rudno –   Poštová 301, 972 26 Nitrianske Rudno, PO-PI: 8.00 – 16.00
Nová Dubnica –   Trenčianska 16, 018 51 Nová Dubnica, PO-PI: 8.00 – 17.00
Nové mesto nad Váhom 1   – J. Weisseho 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, PO-PI: 7.00 – 18.00
Nováky – Nám. SNP 22,   972 71 Nováky, PO-PI: 8.00 – 18.00
Partizánske 1 –   Februárová 636, 958 01 Partizánske, PO-PI: 7.30 – 18.00
Prievidza 1 – Námestie   slobody 5, 971 01 Prievidza, PO-PI: 7.00 – 18:30
Púchov 1 – Štefánikova   812/2, 020 01 Púchov, PO-PI: 8.00 – 17.30
Stará Turá –   Štefánikova 50/300, 916 01 Stará Turá, PO-PI: 7.30 – 17.30
Topoľčany 1 – Obchodná   1321, 955 01 Topoľčany, PO-PI:7.00 – 18.00
Trenčianske Teplice –   17. Novembra 2, 914 51 Trenčianske Teplice , PO-PI: 8.00 – 17.30
Trenčín 1 – Mierové   námestie 21, 911 01 Trenčín, PO-PI: 7.00 – 19.00
Trenčín 5 – Piešťanská   4, 911 05 Trenčín, PO-PI: 8.00 – 18.00
 
Banskobystrický kraj 
 
Banská Bystrica 1- Horná 1,974 01 Banská   Bystrica, PO-PI: 8:00 – 19:00
Banská Bystrica 4 –   Kyjevské nám.6,974 04 Banská Bystrica, PO-PI: 8:00-18:00
Banská Bystrica 8 –   Horná 77, 974 08 Banská Bystrica, PO-PI: 7.00 – 18.00
Banská Bystrica 11 –   Rudohorská 31, 974 11 Banská Bystrica, PO-PI: 8.00 – 19.00, Ut,St,Št:   8.00-18.00
Banská Bystrica 5 –   Kalinčiakova 2, 974 05 Banská Bystrica, PO-PI: 8.00 – 19.00, Ut,St,Št: 8.00 –   18.00
Banská Štiavnica 1 –   Kammerhofská 30, 969 01 Banská Štiavnica, PO-PI: 8:00 – 17:00
Brezno 1 – Boženy   Němcovej 29, 977 01 Brezno, PO-PI: 8.00 – 17.00
Detva –Sídlisko –   J.G.Tajovského 11, 962 12 Detva, PO-PI: 8:00 – 17:00
Fiľakovo – Biskupická   2, 986 01 Fiľakovo, PO-PI: 8:00 – 17:00
Hnúšťa 1 – Rumunskej   armády 194, 981 01 Hnúšťa, PO-PI: 8:00 – 16:00
Hriňová – Partizánska   1378, 962 05 Hriňová, PO-PI: 8:00 – 16:00
Klenovec – Klenovčok   3, 980 55 Klenovec, PO-PI: 7.30 – 15:00
Kremnica 1 –   Zechenterova 326, 967 01 Kremnica, PO-PI: 8:00 – 16:30
Krupina –   Svätotrojičné nám.1, 963 01 Krupina, PO-PI: 8:00 – 16:30
Lučenec 1 –   Novohradská 4, 984 01 Lučenec, PO-PI: 8.00 – 18.00
Poltár – Železničná 3,   987 01 Poltár, PO-PI: 8:00 – 16:00
Polomka – SNP 60, 976   66 Polomka, PO-PI: 8:00 – 15:15
Revúca 1 – Železničná   23, 050 01 Revúca 1, PO-PI: 8.00 – 17.00
Rimavská Sobota 1 –   Jánošíkova 1, 979 01 Rimavská Sobota, PO-PI: 8.00 – 18.00
Sliač – SNP 13, 962 31   Sliač, PO-PI: 8:00 – 18:00
Tornaľa – Poštová 1,   982 01 Tornaľa, PO-PI: 8:00 – 16:30
Veľký Krtíš – Nám.   Škultétyho 1, 990 01 Veľký Krtíš, PO-PI: 8.00 – 18.00
Žarnovica – A.   Sládkoviča 12, 966 81 Žarnovica, PO:PI-8:00 – 17:00
Žiar nad Hronom 1 –   Nám. Matice Slovenskej 17, 965 01 Žiar nad Hronom, PO-PI: 8:00 – 18:30
Zvolen 1 – A.   Sládkoviča 2, 960 01 Zvolen, PO-PI: 8.00 – 18.00
 
Žilinský kraj 
 
Bytča 1 – Eliáša Lániho 260/4, 014 01 Bytča,   PO-PI: 8:00 – 17:00
Čadca 1 – Nám. Slobody   101, 022 01 Čadca, PO-PI: 8.00 – 18.00, SO: 8.00 – 10.00
Dolný Kubín 1 – Alej   Slobody 2203, 026 01 Dolný Kubín, PO-PI: 8.00 – 18.00
Krásno nad Kysucou –   Karola Pagáča 557, 023 02 Krásno nad Kysucou, PO-PI: 7:30 -16:00
Kysucké Nové Mesto 1 –   Belanského 2940/79a, 024 01 Kysucké Nové Mesto, PO-PI: 8:00 -18:00
Liptovský Hrádok 1 –   SNP 136, 033 01 Liptovský Hrádok, PO-PI: 8.00 – 17.00
Liptovský Mikuláš – M.   M. Hodžu 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, PO-PI: 8.00 – 18.00
Liptovský Mikuláš 4 –   Smrečianska 677, 031 04, Liptovský Mikuláš, PO-PI: 8:00 – 17:30
Martin 1 – A.Kmeťa 11,   036 01 Martin, PO-PI: 7.00 – 18.00, SO: 8.00 – 12.00
Martin 8 – Lipová 31,   036 08 Martin, PO-PI: 8:30- 15:30
Námestovo 1 –   Bernolákova 4, 029 01 Námestovo, PO-PI: 8.00 – 17.00
Rajecké Teplice –   Školská 25, 013 13 Rajecké Teplice, PO-PI: 8:00 – 16:00
Ružomberok 1 – A.   Bernoláka 3, 034 01 Ružomberok, PO-PI: 8.00 – 18.00
Sučany –   Hviezdoslavova 20, 038 52 Sučany, PO-PI: 8:30 – 16:30
Terchová – Sv. Martina   297, 013 06 Terchová, PO-PI: 8:15 – 16:00
Trstená –   Železničiarov 267 – 028 01 Trstená, PO-PI: 8:00 – 17:00
Turzovka – R. Jašíka   178, 023 54 Turzovka, PO-PI: 8:00 – 17:00
Turčianske Teplice –   Partizánska 16, 239 01 Turčianske Teplice, PO-PI: 8:00 – 18:00
Tvrdošín 1 – Medvedzie   243, 027 44 Tvrdošín, PO-PI: 8:00 – 17:30
Vrútky –   1.československej brigády 57, 038 61 Vrútky, PO-PI: 8:00 – 17:30
Žilina 1 –   Sládkovičova 169/14, 010 01 Žilina, PO-PI: 7.00 – 19.00
Žilina 2 – P.O.   Hviezdoslava 3, 010 02 Žilina, PO-PI: 8.00 – 19.00
Žilina 4 – Juraja   Závodského 170, 010 04 Žilina, PO-PI: 8:30 – 16:00
Žilina 8 – Poštová   1/3049, 010 08 Žilina, PO-PI: 8:00 – 18:00
 
Prešovský kraj 
 
Bardejov 1 – Dlhý rad 14, 085 01 Bardejov,   PO-PI: 7.00 -18.00
Giraltovce –   Hviezdoslavova 446, 087 01 Giraltovce, PO-PI: 8:00 – 16:00
Humenné 1 – Námestie   Slobody 19, 066 01 Humenné, PO-PI: 8.00-17-00
Hanušovce nad Topľou –   Slovenská 355, 094 31 Hanušovce nad Topľou, PO-PI: 8.00-16.00
Kapušany pri Prešove –   Poštová 365, 082 12 Kapušany, PO-PI: 8:00 – 16:00
Kežmarok 1 – Mučeníkov   2, 060 01 Kežmarok, PO-PI: 8.00 -18.00, SO: 8.00-10.00
Levoča – Nám. Majstra   Pavla 42, 054 01 Levoča, PO-PI: 8.00 – 17.00
Lipany nad Torysou –   Krivianska 2, 082 71 Lipany, PO-PI: 8:00 – 17:00
Medzilaborce – A.   Warholu 187/4, 068 01 Medzilaborce, PO-PI: 8:00 – 16:00
Poprad 1 – Mnoheľova   11, 058 01 Poprad, PO-PI: 7.00 – 18.00
Poprad 2 – Wolkerova   479, 058 02 Poprad, PO-PI: 6.30 – 19.00
Prešov 1 – Masarykova   2, 080 01 Prešov, PO-PI: 7.00 – 19.00
Prešov 5 – Švábska 32,   080 05 Prešov, PO-PI: 8:00 – 18:00
Prešov 6 – Šebastovská   4, 080 06 Prešov, PO-PI: 7.30 – 17.00
Prešov 10 –   Volgogradská 7/A, 080 10 Prešov, PO-PI: 9.00 – 20.00
Sabinov – Prešovská 1,   083 01 Sabinov, PO-PI: 8:00 – 17:00
Sečovská Polianka –   Hlavná 700, 094 14 Sečovská Polianka, PO:PI- 7:15-14:30
Snina 1 – Študentská   1442, 069 01 Snina, PO-PI: 8:00 – 17:00
Soľ – Soľ 107, 094 35   Soľ, PO,UT,ŠT,PI: 8:00 – 16:00, ST: 8:30 – 17:00
Spišská Belá –   Štefánikova 40, 059 01 Spišská Belá, PO-PI: 8:00 – 17:00
Stropkov – Hlavná   1737/61, 091 01 Stropkov, PO-PI: 8:00 – 17:00
Svit 1 – Štúrova 86,   059 21 Svit, PO-PI: 8:00 – 17:00
Svidník – Stropkovská   633, 089 01 Svidník, PO,UT,ŠT,PI: 8:00 – 17:00, ST: 8:00 – 18:00
Stará Ľubovňa – nám.   Gen. Štefánika 4, Stará Ľubovňa, PO-PI: 7.00 -18.00, SO: 8.00-12.00
Veľký Šariš – Východná   1, 082 21 Veľký Šariš, PO-PI: 8:00 – 16:00
Vranov nad Topľou 1 –   Námestie slobody 1, 093 01 Vranov nad Topľou, PO-PI: 7.30 – 17.00
Vranou nad Topľou 3 –   Čemernianska 398, 093 03 Vranou nad Topľou, PO-PI: 8:30-16:00
 
Košický kraj 
 
Košice 11 – Humenská 4, 040 11 Košice, PO-PI:   7.00-19.00
Košice 12 – Spišské   nám. 3, 040 12 Košice, PO-PI: 7:00-19:00
Košice 13 – Americká   trieda 1, 040 13 Košice, PO-PI: 7:00-19:00
Košice 19 –   Trolejbusová 1, 040 19 Košice, PO-PI: 9.00-21.00
Košice 22 – Trieda   generála Slobodu 12, 040 22, PO-PI: 7:00-19:00
Košice 23 – Cottbuská   36, 040 23 Košice, PO-PI: 7:00-19:00
Kráľovský Chlmec 1 –   L. Kossutha 1270, 077 01 Kráľovský Chlmec, PO-PI: 8:00-16:00
Krompachy – Hlavná 1,   053 42 Krompachy, PO-PI: 8:00-18:00
Michalovce 1 –   Špitálska 1, 071 01 Michalovce, PO-PI: 7.30-18.00
Moldava nad Bodvou –   Hlavná 61, 045 01 Moldava nad Bodvou, PO-PI: 7:00-17:00
Rozhanovce –   Družstevná 168/2, 044 42 Rozhanovce, PO-PI: 7.00-15.15
Rožňava 1 – Šafárikova   62, 048 01 Rožňava, PO-PI: 7.00 – 17.30, SO: 7.00-11.00
Smižany – Tatranská   107, 053 11 Smižany, PO-PI: 8:00-17:00
Sobrance – Kpt.   Nálepku 1, 073 01 Sobrance, PO-PI: 8.00 – 16.00
Sečovce – Nám. Sv.   Cyrila a Metoda 150, 078 01 Sečovce, PO-PI: 8:00-16:00
Spišské Podhradie –   Mariánske námestie 1, 053 04 Spišské Podhradie, PO-PI: 8:00-16:00
Spišské Vlachy – SNP   55, 053 61 Spišské Vlachy, PO-PI: 8:00-17:00
Spišská Nová Ves 1 –   Štefánikovo nám. 7, 052 01 Spišská Nová Ves, PO-PI: 7.00 – 19.00
Trebišov 1 – M. R.   Štefánika 1832/33, Trebišov, PO-PI: 7.00 – 17.30, SO: 8.00-10.00
Veľké Kapušany –   Istvána Dobóa 4, 079 01 Veľké Kapušany, PO-PI: 8:00-16:00